องค์กรวิชาชีพและสมาคมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชาร์เตอร์ดสถาบันนายหน้าซื้อขายหลัก

ที่มีอยู่ในอาชีพของนายหน้าที่ปรึกษาการลงทุนผู้ค้าฟอเร็กซ์ผู้จัดการหุ้นเครื่องหมายหุ้นตร ศักดิ์ศรี:

อาชีพของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากและนี่เป็นเพราะก่อนที่คุณจะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คุณต้องทำงานที่ยากซึ่งรวมถึงการผ่านการสอบหลายครั้ง ศักดิ์ศรีสูงสามารถอธิบายได้ด้วยความรู้สึกสูงของความรับผิดชอบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอ เงินเดือนฉ่ำ:นายหน้าจะได้รับค่าสูงสำหรับการให้บริการของพวกเขาบระหว่าง 30%และ 50%ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่พวกเขาสร้างในระหว่างปี.

อาชีพของนายหน้าเป็น

โดยไม่ต้องสงสัย,อาชีพที่มีระดับเงินเดือนฉ่ำและน่าสนใจสำหรับผู้ป อิสระ:นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าอาชีพของนายหน้าหุ้นเป็นอาชีพที่ให้ห้องพักสำหรับผู้ปฏิบั; ฝึกอาชีพยังสามารถอยู่ปิดคณะกรรมการที่ได้รับ. โบรกเกอร์สามารถสร้างธุรกิจที่น่าประทับใจของตัวเองจากเงินเดือนและโบนัสที่ได้รับจ